O Nas

O Nas

Witamy

Założycielem Spółki Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry.

Spółka powstała Aktem założycielskim w dniu 26 września 2018 r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000755256 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Umową Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie 68.32.Z

W dniu 27 grudnia 2018 r. Spółka zawarła z Gminą Umowę o zarzadzanie nieruchomościami, która swym zakresem obejmuje szereg zadań, w tym w szczególności: wykonywanie czynności administracyjnych, czynności zapewniających prawidłową eksploatację zasobu, czynności związanych z bieżącą konserwacją oraz organizowanie i wykonywanie czynności technicznego utrzymania.
Zarządzany zasób nieruchomościami obejmuje budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym budynki zajmowane przez Ochotnicze Straże Pożarne) będące własnością lub we władaniu Gminy.

ZNTTG

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. (ZNT Sp. z o.o.)

Zarząd Spółki:

Piotr Skrabaczewski - Prezes Zarządu
Elżbieta Kuziorowicz  - Zastępca Prezesa Zarządu
Katarzyna Piecha - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Bartosz Skawiński - Przewodniczący RN
Barbara Zwierzyńska - Zastępca Przewodniczącego RN
Grzegorz Młotek - Członek RN

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców - KRS pod numerem: 0000755256.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6 576 000,00  zł.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem